Ψήφισμα Λαϊκής Συνέλευσης για τον Καλλικράτη

Σήμερα Τετάρτη 10 Μαρτίου 2010 , οι εκπρόσωποι όλων των φορέων της περιοχής του Δήμου Πλωμαρίου και οι δημότες αυτού , που συγκεντρωθήκαμε στη Λαϊκή Συνέλευση , με θέμα τη νέα διοικητική μεταρρύθμιση σχετικά με το σχέδιο «Καλλικράτης», προτείνουμε

1. Να συνενωθούν οι 5 Δήμοι της Νότιας Λέσβου ήτοι Αγιάσου, Γέρας , Ευεργέτουλα , Πλωμαρίου και Πολιχνίτου, για την δημιουργία ενός ισχυρού Δήμου με συνολικό πληθυσμό μεγαλύτερο των 20.000 κατοίκων , ώστε να έχει επιχειρησιακή δυνατότητα.

2. ‘Όσον αφορά την έδρα του νέου Δήμου προτείνουμε να εφαρμοστούν τα επιστημονικά κριτήρια που έθεσε το Ινστιτούτο Τοπικής Αυτοδιοίκησης και υιοθέτησε η ΚΕΔΚΕ στο συνέδριο της Κυλλήνης το 2008, αντί για οποιοδήποτε άλλο υπολογισμό και συμφέρον.

3. Επειδή ενδιαφερόμαστε για την δημοκρατική οργάνωση και λειτουργία του νέου Δήμου , προτείνουμε την δημιουργία ενός θεσμοθετημένου οργάνου στην έδρα του κάθε Δήμου που συνενώνεται ( π.χ. με την ονομασία Συμβούλιο Διαβούλευσης περιοχής Αγιάσου , Πολιχνίτου κ.λπ. ) που θα συνέρχεται υποχρεωτικά 2 φορές το χρόνο και θα συγκαλεί Λαϊκή Συνέλευση (απολογιστική και προγραμματική). Η πρώτη θα αφορά τον σχεδιασμό και προγραμματισμό για την ανάπτυξη της εν λόγω περιοχής κατά τον Σεπτέμβριο-Οκτώβριο και η δεύτερη τον απολογισμό του Δήμου κατά τον Φεβρουάριο-Μάρτιο κάθε έτους.· Θεωρούμε απαραίτητη την αύξηση του αριθμού των Τοπικών Συμβούλων των Δημοτικών Διαμερισμάτων κατά δύο , διότι είναι αντιδημοκρατικό και αναποτελεσματικό να υπάρχει μόνο ένας Τοπικός Σύμβουλος στα Δ.Δ. , που έχουν πληθυσμό μικρότερο των 500 κατοίκων.· Τέλος στο Συμβούλιο Διαβούλευσης περιοχής του κάθε Δήμου που συνενώνεται το κάθε Δ.Δ. του θα εκπροσωπείται από τον πρόεδρο του (και σε περίπτωση κωλύματος από τον αντιπρόεδρο ) ενώ οι υπόλοιπες θέσεις αυτού θα καλύπτονται από τους Τοπικούς Συμβούλους των Δ.Δ. (του Δήμου που συνενώνεται) ανάλογα με τον πληθυσμό τους.
Οι παραπάνω θέσεις μας , αφορούν την αναπτυξιακή προοπτική της Νότιας Λέσβου και δεν υπάγονται σε καμιά άλλη λογική ή σκοπιμότητα.Το παραπάνω ψήφισμα εγκρίθηκε ομόφωνα από τη Λαϊκή μας Συνέλευση. των κατοίκων Πλωμαρίου για τη νέα διοικητική μεταρρύθμιση σχετικά με το σχέδιο «Καλλικράτης»