Τό Πόλιον στα μονοπάτια της Ευρώπης

Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Πλωμαρίου «ΤΟ ΠΟΛΙΟΝ», μετά από έγκριση του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.), συμμετέχει στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθηση/ Εκπαιδευτικές Συμπράξεις Grundtving, το οποίο έχει τίτλο: «TRAILS OF EUROPE: WALK, SEE, FEEL AND DO», έχει διάρκεια δύο χρόνων και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Το πρόγραμμα αυτό, στο οποίο συμμετέχουν 6 χώρες: Ελλάδα, Ιταλία, Ισπανία, Τουρκία, Δανία, Γερμανία, στοχεύει στην απόκτηση γνώσεων, αξιών και στάσεων μέσω της άμεσης επαφής με το φυσικό, κοινωνικό και πολιτιστικό περιβάλλον με ενεργό και συμμετοχική μεθοδολογία, όπου οι συμμετέχοντες μπορούν να περπατούν, να παρατηρούν, να σκέφτονται, να αισθάνονται και να κάνουν.

Το έργο βασίζεται στην τεχνική της ΄΄μάθησης του μονοπατιού΄΄ για την οποία, αν και υπάρχουν κάποιες πληροφορίες σχετικές με αυτή την τεχνική, είναι, όμως, πολύ αποσπασματικές. Γι αυτό και πιστεύουμε ότι είναι δυνατόν να αναπτυχθεί, μέσω αυτού του προγράμματος με ένα πιο καινοτόμο και δημιουργικό τρόπο. Έτσι, θα σχεδιαστούν θεματικές διαδρομές όχι μόνο στους τομείς σπουδών, όπως η Βιολογία, τα Μαθηματικά και Ιστορία, αλλά, κυρίως, με αυτές που σχετίζονται με πτυχές της ευρωπαϊκής μας ταυτότητας στον κοινωνικό τομέα, τον πολιτισμό, τη θρησκεία, τις παραδόσεις, κλπ.., την εκτίμηση τόσο στο τι έχουμε κοινό όσο και σ΄αυτό που μας κάνει διαφορετικούς, και να συμβάλει έτσι στη βελτίωση της ευρωπαϊκής συνείδησης μας.

Συμμετέχουν:
Ισπανία: Ο Σύλλογος καθηγητών Καινοτομίας στην εκπαίδευση της Βαλέντσιας
Γερμανία: Ινστιτούτο εκπαίδευσης στην Τεχνολογία για τις γυναίκες, Kassel .
Τουρκία: Τοπική αυτοδιοίκηση Bolvadin Afyonkarahisar
Ιταλία: Ιδιωτικός εκπαιδευτικός οργανισμός Intramoenia με ειδικούς στην οικονομία, ψυχολογία, υπολογιστές και εκπαίδευση.
Δανία: Δημόσιο τεχνικό σχολείο εκπαίδευσης προσωπικού στον τομέα της Υγείας & Κοινωνίας (Κοινωνικοί Λειτουργοί), Fredericia Denmark.
Ελλάδα: Πολιτιστικός Σύλλογος Πλωμαρίου «Το Πόλιον», Πλωμάρι Λέσβος.