ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ του έτους 2013-1014 απογευματινών μαθημάτων δημιουργικής απασχόλησης παιδιών και ενηλίκων από Πολιτιστικό Σύλλογο Πλωμαρίου “Το Πόλιον”

Διευκρινήσεις:1) Τα 200 €, που φαίνονται στις πληρωμές του δασκάλου της Μουσικής προέρχονται από χορηγία μέλους του Συλλόγου μας. 2) Δεν αναφέρονται τα έξοδα των εκδηλώσεων που έγιναν γι αυτά τα μαθήματα π.χ. έντυπο υλικό (αφίσες, αναμνηστικά διπλώματα), αναψυκτικά κ.λ.π.
Παρατηρήσεις: Από τον παραπάνω ισολογισμό, εύκολα συνάγεται, ότι:1) Δεν υπήρξε κανένα οικονομικό κέρδος από τη διεξαγωγή των μαθημάτων αλλά το αντίθετο (έλλειμμα). 2)Δεν έγινε στο πλαίσιο κανενός επιχορηγούμενο προγράμματος 3)Τα υπόλοιπα χρήματα διατέθηκαν από το πενιχρό ταμείο του Συλλόγου.Να σημειωθεί ότι στις δύο προηγούμενες χρονιές η οικονομική συνεισφορά του Συλλόγου μας ήταν αρκετά μεγαλύτερη.