στο Πλωμάρι1

Παρουσίαση στο Πλωμάρι του βιβλίου – θεματικού οδηγού “Πολιτιστικές και Περιβαλλοντικές διαδρομές στο Πλωμάρι”