στη Μυτιλήνη2

Παρουσίαση στη Μυτιλήνη του βιβλίου – θεματικού οδηγού «Πολιτιστικές και Περιβαλλοντικές διαδρομές στο Πλωμάρι»