στη Μυτιλήνη2

Παρουσίαση στη Μυτιλήνη του βιβλίου – θεματικού οδηγού “Πολιτιστικές και Περιβαλλοντικές διαδρομές στο Πλωμάρι”