Λιμάνι Μυτιλήνης

Ο Λαϊκός Πολιτισμός ως μοχλός Ανάπτυξης: το παράδειγμα της Λέσβου. Τιμητική διάκριση στον κ. Γιάννη Κοντέλλη