ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ του Εργαστηρίου «Αποκατάσταση Ιστορικών Κτιρίων Μετά το Σεισμό”

Ολοκληρώθηκε με μεγάλη επιτυχία το Τριήμερο Εργαστήριο (22-24 Ιουνίου) «Αποκατάσταση Ιστορικών Κτιρίων Μετά τον Σεισμό”, στο Πολύκεντρο Πλωμαρίου, που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο προγράμματος του Παν/μιου του Κέντ, και διοργανώθηκε από το ΤΕΕ Β.Α. Αιγαίου, το Παν/μιο και τον Πολιτιστικό Σύλλογο Πλωμαρίου «Το Πόλιον» με τη Στήριξη της Περιφέρειας Β. Αιγαίου και των Δ.Ε και Δ.Κ Πλωμαρίου και Πολιχνίτου. Αφορούσε δε, τους ιστορικούς οικισμούς του Πλωμαρίου και της Βρίσας.

Την έναρξη των εργασιών του Εργαστηρίου, χαιρέτισαν ο Αντιδήμαρχος και η Πρόεδρος της Κοινότητας Πλωμαρίου κκ κ. Μ. Αρμενάκας και Λίτσα Βάμβουρα, αντίστοιχα καθώς και ο κ. Βασίλης Τεντόμας συντονιστής των ενεργειών για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων του σεισμού της 12ης Ιουνίου με εκτενή αναφορά στην πρόοδο των ενεργειών 1 χρόνο μετά το σεισμό, στις καθυστερήσεις και στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν ιδιοκτήτες και μηχανικοί με το Υπουργείο Πολιτισμού, όταν αυτό χαρακτηρίζει σαν «ιστορικά μνημεία” είτε κτίσματα που έχουν κριθεί από την ΔΑΕΦΚ κατεδαφιστέα («κόκκινα”) είτε έχουν χαρακτηριστεί επισκευάσιμα («κίτρινα”), οπότε και στις δύο περιπτώσεις υποβάλλονται σε υπέρογκες δαπάνες για μελέτη-επίβλεψη και εκτέλεση επισκευαστικών εργασιών ιδιαίτερα μεγάλων απαιτήσεων.

Σημαντική ήταν η παρουσία της Προϊσταμένης κ. Μερόπης Φράγκου και των μηχανικών της Υπηρεσίας Νεωτέρων Μνημείων & Τεχνικών Εργων Β. Αιγαίου καθώς και του Προϊσταμένου κ. Πρασσά και των μηχανικών της Δ/νσης Περιβάλλοντος της Γ.Γ. Αιγαίου & Νησιωτικής Πολιτικής

Εντυπωσιακή ήταν η συμμετοχή και το ενδιαφέρον των μηχανικών όχι μόνο από τη Λέσβο αλλά και απ’ όλη την Ελλάδα (Χίο, Θεσ/νίκη, Πελ/νησο), αλλά και πολλών ιδιοκτητών κατοικιών, που έχουν πληγεί από το σεισμό της 12ης Ιουνίου στη Λέσβο.

Σύμφωνα με το πρόγραμμα, την 1η ημέρα πραγματοποιήθηκαν διαλέξεις από το συντονιστή του Εργαστηρίου καθ. Νίκο Καρύδη

1η ημέρα: Διαλέξεις από το συντονιστή του Εργαστηρίου καθ. Νίκο Καρύδη

και το απόγευμα επισκέψεις σε κτήρια του Πλωμαρίου.

Επισκέψεις σε κτήρια του Πλωμαρίου.

Τη 2η ημέρα πραγματοποιήθηκε επίσκεψη, δια θαλάσσης με παραδοσιακό σκάφος και στη συνέχεια με λεωφορείο, στον οικισμό Βρίσας με περίπατο, επί τόπου διαλέξεις. Στη συνέχεια, με στόχο τη συλλογή υλικού (φωτογραφίες, σημειώσεις, σκίτσα) οι συμμετέχοντες χωρίστηκαν σε τρεις θεματικές ομάδες: α) μορφολογία, β) υλικά και τρόποι δομής, γ) παλαιές και σύγχρονες επεμβάσεις. Ακολούθησε το Σάββατο απόγευμα και Κυριακή πρωί, επεξεργασία του υλικού και παρουσίαση των αποτελεσμάτων την Κυριακή το απόγευμα.

Παρουσίαση αποτελεσμάτων και σχόλια από την καθ. Ε. Τσακανίκα

Ασκήσεις υπαίθρου στη Βρίσα

Παρουσίαση αποτελεσμάτων

Ακολούθησε η διάλεξη και σχολιασμός των παρουσιάσεων: «Αποκατάσταση Παραδοσιακών Κτιρίων μετά τον Σεισμό» από την καθ. ΕΜΠ κ. Ελευθερία Τσακανίκα

«Αποκατάσταση Παραδοσιακών Κτιρίων μετά τον Σεισμό» από την καθ. ΕΜΠ κ. Ελευθερία Τσακανίκα

και στη συνέχεια παρουσιάστηκαν τα συμπεράσματα από τον καθ. Νίκο Καρύδη, σύμφωνα με τα οποία:

Ο πρώτος στόχος του Εργαστηρίου ήταν η ενημέρωση των μηχανικών για το αντισεισμικό κατασκευαστικό σύστημα της Λέσβου. Το σύστημα αυτό έχει ερευνηθεί και δημοσιευτεί στην Ελλάδα (2003) και την Αγγλία (2015) από τον συντονιστή του Εργαστηρίου Νίκο Καρύδη, καθ. στο Πανεπιστήμιο του Κεντ. Κατά την διάρκεια του Εργαστηρίου, το σύστημα αυτό παρατηρήθηκε τόσο στη Βρίσα όσο και στο Πλωμάρι, και οι συμμετέχοντες μηχανικοί είχαν την ευκαιρία να μάθουν για τις ιδιότητες και την συμπεριφορά του.

Διαπιστώθηκε, ότι η χρήση σε παραδοσιακά κτήρια ξύλινων ενισχύσεων σε μορφή εσωτερικών σκελετών με την ονομασία «φριγγιά» δεν είχε λάβει μέχρι σήμερα την απαιτούμενη προσοχή στο πεδίο των αποκαταστάσεων.

Mορφή εσωτερικών σκελετών με την ονομασία «φριγγιά»

Η γνώση αυτή θέτει νέες βάσεις για την αξιολόγηση της ασφάλειας των σεισμόπληκτων κτηρίων της Βρίσας και του Πλωμαρίου. Πράγματι, τόσο ο συντονιστής του εργαστηρίου, όσο και η ομιλήτρια Ελευθερία Τσακανίκα, καθηγήτρια στο ΕΜΠ, παρατήρησαν ότι σε ορισμένες περιπτώσεις ο χαρακτηρισμός κτηρίων ως κατεδαφιστέα χρειάζεται να αναθεωρηθεί. Η επισκευή τέτοιων κτιρίων είναι βασική προϋπόθεση για τη διατήρηση του ιστορικού χαρακτήρα της Βρίσας και του Πλωμαρίου.

Ο εντοπισμός των καταλλήλων τεχνικών επισκευής ήταν ο δεύτερος βασικός στόχος του Εργαστηρίου. Οι δύο ομιλητές παρατήρησαν τόσο στη Βρίσα όσο και στο Πλωμάρι τη χρήση τεχνικών επισκευής οι οποίες βασίζονται στο τσιμέντο και το οπλισμένο σκυρόδεμα. Οι τεχνικές αυτές δεν είναι συμβατές με τις ιστορικές κατασκευές από ξύλο και λιθοδομή. Οι τελευταίες δεν πρέπει να απαξιώνονται και να υποκαθίστανται. Αντίθετα, πρέπει να ενισχύονται με τεχνικές όπως το αρμολόγημα και τα ενέματα με χρήση συμβατών κονιαμάτων, καθώς και η περίδεση με ξυλοδεσιές και μεταλλικά κλειδιά. Η αποκατάσταση και ενίσχυση των ξύλινων «φριγγιών» που εντοπίζονται σε ορισμένα κτίρια είναι και αυτή απαραίτητη. Οι διαλέξεις του εργαστηρίου έδειξαν παραδείγματα παρόμοιων τεχνικών, οι οποίες ενισχύουν την συνεργασία και συνολική λειτουργία των μερών της τοιχοποιίας χωρίς να επιβαρύνουν τη διαπνοή της.

Οι συμμετέχοντες μηχανικοί υιοθέτησαν τις παραπάνω τεχνικές στις ασκήσεις αποκατάστασης που πραγματοποιήθηκαν την τελευταία μέρα του εργαστηρίου. Οι ασκήσεις αυτές έδωσαν στους συμμετέχοντες την ευκαιρία να χρησιμοποιήσουν τις γνώσεις που αποκόμισαν σχετικά με τις μορφές, τις κατασκευές, την παθολογία και την επισκευή των ιστορικών κτιρίων. Οι προτάσεις αποκατάστασης που έγιναν κατά τη διάρκεια των ασκήσεων αυτών ήταν ιδιαίτερα επιτυχείς: απέδειξαν την ικανότητα των συμμετεχόντων μηχανικών να απορροφούν τις νέες γνώσεις και να τις ενσωματώνουν σε μία νέα προσέγγιση προς την αποκατάσταση και αντισεισμική θωράκιση των ιστορικών κτιρίων της Λέσβου.

Στο τέλος, οι διοργανωτές,  ευχαρίστησαν και πάλι όλους όσοι συνέβαλαν στη διεξαγωγή αυτού του Εργαστηρίου, και δήλωσαν ότι θα συνεχίσουν τις προσπάθειές τους για τη σωστή αποκατάσταση των κτηρίων που επλήγησαν από το σεισμό προκειμένου να μην αστοχήσουν σε επόμενες σεισμικές καταπονήσεις, διατηρώντας παράλληλα την αρχιτεκτονική τους φυσιογνωμία με αναπτυξιακή προοπτική

More from ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

Επισκέψιμα Αρχοντικά στο Πλωμάρι

Εντυπωσίασε και εξέπληξε η επιτυχία της πανελλαδικής και πανευρωπαϊκής δράσης «Επισκέψιμα Αρχοντικά” στο Πλωμάρι, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 26 και 27 Μαΐου για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ενώ στην Ευρώπη έχει μακροχρόνια ιστορία. Διοργανώθηκε στο Πλωμάρι από τον Πολιτιστικό Σύλλογο … read more

Επισκέψιμα Αρχοντικά σε 13 πόλεις της Ελλάδας, στο Πλωμάρι δύο Αρχοντικά σας προσκαλούν να τα ανακαλύψετε

Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Πλωμαρίου «Το Πόλιον”, στο πλαίσιο της συνεργασίας του με την Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλοντος και Πολιτισμού (ΕΛΛΕΤ), συμμετέχει στην πανελλαδική δράση «Επισκέψιμα Αρχοντικά». Η δράση αυτή διοργανώνεται από την ΕΛΛΕΤ σε συνεργασία με τον πανευρωπαϊκό οργανισμό European Historic … read more

Αποκατάσταση Ιστορικών Κτιρίων μετά το Σεισμό.

 Τριήμερο Εργαστήριο στο Πλωμάρι Το TEE BAA, το Πανεπιστήμιο του Κεντ και ο Πολιτιστικός Σύλλογος «Το Πόλιον» διοργανώνουν τριήμερο εργαστήριο στο Πλωμάρι και τη Βρίσα, οι δραστηριότητες του οποίου εστιάζονται στις μεθόδους αποκατάστασης των κτιρίων που υπέστησαν βλάβες κατά τον … read more

Το μοναδικό και μαγευτικό τοπίο της Παναγιάς της Κρυφτής χαρακτηρίστηκε ως προστατευόμενο τοπίο!

Το μοναδικό και μαγευτικό τοπίο της Παναγιάς της Κρυφτής χαρακτηρίστηκε προστατευόμενο τοπίο με απόφαση και δημοσίευση της στο Φύλο Εφημερίδας της Κυβέρνησης (308/29.12.2017) με βάση το άρθρο 5 του Ν.3937/2011 και της Ειδικής Έκθεσης που υπέβαλε ο Πολιτιστικός Σύλλογος Πλωμαρίου … read more

Δελτίο Τύπου: Μια αλλιώτικη και χαρούμενη εκδήλωση κοπής βασιλόπιτας

Μια αλλιώτικη, χαρούμενη και δημιουργική εκδήλωση ήταν αυτή της κοπής βασιλόπιτας του Πολιτιστικού Συλλόγου Πλωμαρίου «Το Πόλιον», στην αίθουσα του Πολυκέντρου, γεμάτη από παιδιά και μεγάλους, την Κυριακή 11 Φεβρουαρίου, το απόγευμα. Κυριάρχησε η χαρά των παιδιών που έζησαν, μετά … read more

«Η Αρχιτεκτονική του Πλωμαρίου ως μοχλός Ανάπτυξης. Αποκατάσταση, Προστασία, Ανάδειξη”

Εξαιρετικά μεγάλη ήταν η επιτυχία της Ημερίδας «Η Αρχιτεκτονική του Πλωμαρίου ως μοχλός Ανάπτυξης. Αποκατάσταση, Προστασία, Ανάδειξη”, που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 11 Νοεμβρίου στο Πολύκεντρο  και διοργανώθηκε από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Πλωμαρίου «Το Πόλιον» σε συνεργασία με το ΤΕΕ Β. … read more

Εκδήλωση κοπής Βασιλόπιτας – Τιμητικές διακρίσεις

Την Παρασκευή, 12 Φεβροαρίου, στο ΄΄Πολύκεντρο΄΄ Πλωμαρίου πραγματοποιήθηκε η ετήσια εκδήλωση κοπής της πρωτοχρονιάτικης πίτας του Πολιτιστικού Συλλόγου Πλωμαρίου «Το Πόλιον», παρουσία πλήθους κόσμου. Την εκδήλωση αυτή τίμησαν με την παρουσία τους ο αιδεσιμότατος Στάθης Μεταξής, οι ιερείς Δημήτριος Γιαμμουγιάννης, … read more

Εκδήλωση κοπής Βασιλόπιτας – Τιμητικές Διακρίσεις

Την Παρασκευή, 12 Φεβροαρίου, στο ΄΄Πολύκεντρο΄΄ Πλωμαρίου πραγματοποιήθηκε η ετήσια εκδήλωση κοπής της πρωτοχρονιάτικης πίτας του Πολιτιστικού Συλλόγου Πλωμαρίου «Το Πόλιον», παρουσία πλήθους κόσμου. Την εκδήλωση αυτή τίμησαν με την παρουσία τους ο αιδεσιμότατος Στάθης Μεταξής, οι ιερείς Δημήτριος Γιαμμουγιάννης, … read more

Ευχές

Θερμές Ευχές για Χαρούμενες Γιορτές και ο Καινούργιος Χρόνος με Υγεία, Χαρά και Δημιουργία Η Πρόεδρος και τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου read more