στο Πλωμάρι1

Παρουσίαση στο Πλωμάρι του βιβλίου – θεματικού οδηγού «Πολιτιστικές και Περιβαλλοντικές διαδρομές στο Πλωμάρι»