Πανοραμική άποψη βιομηχανικού συγκροτήματος στις όχθες του Σεδούντα. Panoramic view ofthe industrial building complex in the river Sedounta estuaries