Επικοινωνία

Παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας για οποιοδήποτε πρόβλημα, διευκρίνιση ή ακόμα και εισηγήσεις σχετικά με την ιστοσελίδα μας στο τηλέφωνο 6977396826 και στο polion.plomari@gmail.com.